Bizonyítványok


OKF

katasztorfa_hatarozat


BM. OKF. KK.

1-merged-compressed


Biztonsági adatlap liquid

folyadek


Biztonsági adatlap aeroszol

aeroszol


1./ A Johan Béla Országos Közegészségügyi Intézet (1097 Bp. Gyáli út 2-6.) által 1995. október 3-án kiállított 7050-172/1995 számú KÖZEGÉSZSÉGÜGYI SZAKVÉLEMÉNY szerint a készítmény rendeltetésszerű használata ellen környezet-egészségügyi szempontból kifogás nem merül fel, az eszköz maradékai és göngyölegei kommunális hulladékként kezelhetők. A dokumentum tartalmazza az eszközre vonatkozó tárolási, csomagolási, munkavédelmi, stb. előírásokat.

2./ Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tiszti-főorvosi Hivatal (1097 Bp.Gyáli út 2-6.) által 1996 március 11.-én kiállított OTH 4662/1995 számú határozat a BONPET forgalmazását az egész ország területén engedélyezi.

3./ A Belügyminisztérium Tűz- és Polgári Védelmi Országos Parancsnoksága (1064. Bp. Izabella u. 62-64.) 1995. július 5-én az eszköz magyarországi forgalomba hozatalát engedélyezte. Az engedély száma: 2-116/130/1995.

4./ A Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium 660/27/2004. számú tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványa és a 659/14/2004 számú vizsgálati jegyzőkönyve.

5./Belügyminisztérium Tűzoltóság Országos Parancsnokság (1064 Bp. Izabella u. 62-64.) 124/68/96. számú Rendszerezési Jegyzőkönyv-e,mely a rendszerezési javaslatban szereplő termék tűzoltói tevékenységhez történő felhasználását, alkalmazását, málházását jóváhagyja.

6./ Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézet OKBI-VABO/794/2006. számú igazoló szakvéleménye

7./ 2010. évben megújított magyarországi forgalmazási engedély Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Megelőzési és Piac-felügyeleti Főosztály 600/692/2010. számú határozata.

8./ BM.OKF. KATASZTRÓFAVÉDELMI KUTATÓINTÉZET 660/42/2014 számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítványa, 230-3/2014 számú Vizsgálati Jegyzőkönyve  és 230-1/2014/KKI számú értékelési jelentése.